mandag 16. februar 2009

Myndighetenes tiltak mot lavkonjunkturen

Norges Bank la i sin årstale frem en oversikt over fem ulike pengepolitiske og finanspolitiske tiltak som er satt i gang for å motvirke lavkonjunktur i verdensøkonomien. Disse er:
  • Sentralbankene tilfører bankene mye mer likviditet enn vanlig, og de yter dem lån med lengre løpetid. De skaffer også til veie internasjonal valuta til sine banker.

  • Styringsrentene er blitt redusert kraftig. USA kom først inn i nedgangskonjunkturen og satte renten ned allerede fra høsten 2007. Men under krisen har de gått videre. Her i Europa økte rentene fram mot sist sommer før de ble satt kraftig ned fra oktober.

  • Kredittpolitiske virkemidler: Flere land garanterer for lån til bankene. Den amerikanske sentralbanken kjøper boliglånsobligasjoner, papirer med sikkerhet i studielån, forbrukslån og lån til små virksomheter, samt sertifikater utstedt direkte av større bedrifter. Det siste vil sentralbankene i Japan og Storbritannia også gjøre. Den britiske staten har varslet at den vil garantere for utlån til små og mellomstore bedrifter.

  • Myndighetene i flere land har sett seg tvunget til å tilføre risikokapital til bankene. Enkelte stater overtar eierskap i finanshus. I Storbritannia har staten nå majoritet i storbanken Royal Bank of Scotland, og den eier over 40 prosent av Lloyds. I Tyskland kjøper staten seg opp i Commerzbank, som tar over Dresdner Bank. I USA har staten tilført kapital i andre former enn ordinær aksjekapital, men slik at store banker langt på vei drives på statens regning og risiko.

  • For å dempe fallet i produksjonen og sysselsettingen øker statene sine bevilgninger og setter ned skatte- og avgiftssatser. I USA blir det arbeidet med tiltak som tilsvarer nesten 5 prosent av bruttonasjonalproduktet. De aktive tiltakene er ikke like omfattende i Europa. Men her virker skattene og det offentlige sikkerhetsnettet som en støtdemper.

Kilde: http://e24.no/makro-og-politikk/article2923373.ece

Disse finans- og pengepolitiske tiltakene vil stimulere til økt etterspørsel og økte forventninger om fremtiden. Man ønsker også at de vil fungere som en støtdemper, slik at vi ikke får en like langvarig og kraftig lavkonjunktur som vi sannsynligvis ville fått hvis markedet skulle regulert seg selv.

1 kommentar:

Anne Cathrine sa...

Flott at du/dere stadig oppdaterer bloggen med arbeid. Denne oversikten var fin. Hva med å skrive litt egne refleksjoner også? Tror dere at dette er virkemidler som virker, hva virker best? Er det noe som dere vil merke i deres hverdag? Du/dere har kompetanse til det også lærer dere mye av å det.